Epidural Set

1. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. Kateteri yerleştirmeden önce lateral deliklerin açık olup olmadığını kontrol ediniz. Bu kontrolü gerçekleştirmek için kateteri konektöre monte edip içinden sıvı geçirebilirsiniz.

2. Epidural iğne uç koruyucusunu çıkartarak iğne ucunu ve gövdesini inceleyiniz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

3. Epidural iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.

4. Ponksiyon yapılacak bölgeyi standart pratiğe göre aseptik teknik ve lokal anestezi ile işleme hazırlayınız.

5. Kabul edilmiş prosedüre göre ponksiyon bölgesini (noktası) tanımlayınız. Ponksiyon yapılacak yer ile Epidural boşluk arasındaki mesafeyi belirlerken Epidural iğne üzerindeki cm işaretlerini kullanınız. Bu işaretler her cm’de tek ince çizgi veya 1cm’lik kalın çizgiler şeklinde olabilir.

6. Epidural iğne ile ponksiyonu başlatınız. Set içerisindeki LOR enjektörü kullanılarak direnç kaybı tekniği (SF veya hava) ile prosedürü devam ettiriniz ve Epidural boşluğa gelindiğini teyit ediniz.

NOT: LOR enjektörün kullanılmasının istenmediği durumlarda asılı damla tekniği de uygulanabilir.

7. Epidural kateteri prosedürde işaret edildiği ölçüde Epidural iğne içinden ilerletiniz. Bu işlem esnasında kateter üzerindeki cm işaretlerini dikkate alınız. Kateterin istenilen ölçüde yerleştirilmesinden sonra kateterin Epidural bölge içindeki pozisyonunu muhafaza ederek Epidural iğneyi geri çekiniz.

ÖNEMLi: Kateterin Epidural iğne içerisinden geçirilerek yerleştirilmesi sürecinde hiçbir suret ve sebeple kateteri geri çekmeyiniz. Geri çekilmesi kaçınılmaz olan durumlarda öncelikle Epidural iğneyi çıkarınız, daha sonra kateteri çıkarınız. Aksi durumlarda Epidural iğne ağzının Epidural kateteri kesebilme riski vardır.

8. FLEXIFIX® kateter sabitleyicisi set içerisinde tercih edilmişse kateteri sabitleyicinin içerisinden geçirerek hasta üzerine sabitleyiniz.

9. Epidural kateteri, kateter konektörüne (Tuohy borst adaptörü) sokarak tamamen yerleştiğinden emin olunuz. Gövde ve pasoyu birbirine ters istikamette sıkarak kateteri sabitleyiniz, kateteri hafifçe çekerek sabitlendiğinden emin olunuz.

UYARI: Konektörün aşırı sıkılması kateterin konektör içerisinde kink yapmasına veya ezilmesine sebebiyet verebilir.

10. Prosedür gereği standart bir enjektör kullanılarak Rebound Testi uygulayınız.

11. Güvenlik amacıyla Epidural filtreyi konektöre sabitlemeden önce filtreyi SF veya lokal analjezikle doldurarak kontrol ediniz.

12. Epidural Filtreyi konektörün ucuna takarak yeterli miktarda sıkarak sabitleyiniz.

UYARI: Konektörün aşırı sıkılması halinde filtre veya konnektör zarar görebilir.

13. Kateteri set içinde mevcut sarı renkli epidural etiketle tanımlayınız.

14. Prosedür sona erdiğinde Epidural kateteri çıkarınız ve güvenlik amacıyla özellikle uç kısmını inceleyerek hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Kateterin çıkartılması: Kateter yerleştirilirken hastaya hangi pozisyon verildiyse çıkartılırken de aynı pozisyonda bulunması önemle tavsiye edilir.

ÖNEMLi NOT: Kullandığınız kateter 0.86mm (±0,02 mm) dış çapa sahip olup, radyopaktır. Radyopak özelliği kateter üzerindeki yaklaşık 0.10mm’lik radyopak çizgiyle sağlanmıştır. Ancak hasta içerisinde kateter kopması vakalarında bu denli ince radyopak çizgi X-ray cihazlarında oldukça zor tespit edilebilmektedir. Bu tür vakalarda X-Ray dışında farklı görüntüleme yöntemlerinin uygulanması tavsiye edilir.

15. Set içerisinde PROFIX® epidural filtre sabitleyicisi tercih edilmişse hekimin tercih ettiği bölgeye monte ediniz.

16. Ponksiyon yapılan bölgeyi uygun ve steril bir bandaj ile örtünüz.

UYARILAR:

  • Bu cihaz, profesyonel kullanım amaçlıdır, sadece eğitim ehliyetli kişiler tarafından kullanılmalıdır.
  • Yırtılmış ve patlamış ambalajları kullanmayınız. Steril değildir.
  • Serin, kuru, tozsuz ortamlarda saklayınız.
  • Kullandıktan sonra cihazı tıbbi atık kurallarına göre imha ediniz.
  • işlem esnasında teknik prosedür dışında bir uygulama yapmayınız.
  • Kateterin çıkartılması esnasında dirençle karşılaşılması durumunda zorlamayınız. Kateter içersine yüksek basınçla SF enjekte ederek geri çekmeyi (zorlamadan) tekrar deneyiniz.

Set içeriğindeki yardımcı komponentler opsiyoneldir. Elinizdeki set içeriği birim ambalaj üzerinde belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi için lütfen teknik kataloğu inceleyiniz.

SET İÇERİĞİ:
* Tuohy Epidural İğne        * Epidural Tanımlama Etiketi            * Epidural Kateter           * LOR Enjektör / Otomatik LOR Enjektör Epidural Filtre
* FLEXIFIX® Epidural Kateter Sabitleyici          * PROFIX® Filtre Sabitleyici         * Tuohy Borst Kateter Konektörü 


SEMBOLLER:

Bu kılavuzda ve diğer Egemen International® (TMT Tıbbi Medikal Malz. San. Tic. Ltd. Şti.) kaynaklarında işaret edilen prosedür yalnızca kılavuz niteliğindedir. Gerecin kullanımı hekimin kendi klinik eğitimine dayalı olmalıdır. 

İmalatçı / Manufacturer:
TMT TIBBi MEDiKAL MALZ. SAN. TiC. LTD. ŞTi.
Fatih Mah.1188 Sok.No14 Sarnıç, Gaziemir – izmir / Türkiye (Tel: + 90 232 278 15 93; Faks: + 90 232 279 32 08)

 

Geri Dön Tüm Talimatlar