Kullanma Talimatları

Spinal Epidural Kombine Set

1. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 2. Epidural iğne uç koruyucusunu çıkartarak iğne ucunu ve gövdesini inceleyiniz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz. 3. Epidural iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz. 4. Ponksiyon yapılacak bölgeyi standart pratiğe göre aseptik teknik ve lokal anestezi ile işleme hazırlayınız.

Spinal İğne

1. Spinal anestezi amaçlı kullanılır. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 3. İğne uç koruyucusunu çıkararak iğne ucunu ve gövdesini kontrol ediniz ve hiçbir şekilde hasar görmediğinden emin olunuz.

Sternal Crista Iliac Aspirasyon İğnesi

1. Sternal aspirasyon amaçlı kullanılır. 2. Hastayı işlem için aseptik tekniğe göre hazırlayınız ve işlem süresince hastanın uygun pozisyonda kalmasını sağlayınız.

Yarı Otomatik Giyotin Biyopsi İğnesi

1. Yumuşak doku biyopsi amaçlı kullanılır. 2. Hastayı işlem için hazırlayınız ve işlem süresince hastanın aynı pozisyonda kalmasını sağlayınız. 3. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız.